Wie zijn wij

foto-marianne-2016

Drs. M.A. Schram, Marianne

Afgestudeerd in de Slavische Taal & Letterkunde en via een route van reisleidster,  trouwambtenaar en vele uitvoerend en/of coördinerende functies op administratief en organisatorisch gebied, ben ik ca. 20 jaar geleden in het consultancy-vak beland. Een kleine 10 jaar geleden heb ik de stap naar zelfstandigheid gezet en heb MASconsultancy opgericht. Daarmee richt ik me op proces- en verandermanagement, projectleiderschap en (pragmatische) coachingtrajecten.

Rode draad door mijn werkzame leven is structureren en organiseren, efficiënt werken. Of het nu op organisatorisch of procesmatig vlak is. De laatste jaren ben ik gegrepen door de Theory of Constraints van Goldratt – omdat die vanuit integraal perspectief kijkt naar datgene wat voor organisaties van levensbelang is, meer winst of effectiever omgaan met het geld dat beschikbaar is. En dan vooral met focus op de doorstroom in processen. Samenwerking met een aantal netwerkpartners heeft geresulteerd in het boek De Dienstenfabriek: meer diensten sneller leveren, zonder extra werkdruk en tegen lagere kosten! Inmiddels is er een tweede boek over Projectmanagement, het boek waarmee u leert hoe u projecten wel op tijd, binnen budget en scope kunt afronden!
COOL-ORANGE is voor mij een logische vervolgstap om anderen, van secretaresse tot leidinggevende en bedrijfseigenaren, te helpen en te inspireren.

Ir. A.G. Sweringa

Ir. A.G. Sweringa 

Ir. A.G. Sweringa, Koos

Mijn studie aan de TU Delft heb ik afgerond in de praktijk bij KLM/vracht. Vervolgens vervulde ik de dienstplicht bij de Koninklijke Landmachtstaf, waardoor het een logische stap was om bij Fokker te beginnen. Hoewel het product me zeer aansprak wilde ik me verder ontwikkelen op het gebied van leidinggeven en logistiek. Bij Ahold kreeg ik daar de ruimte voor. Na diverse functies op het snijvlak van marketing, inkoop en logistieke operatie werd ik gevraagd om bij de Hema de logistiek op een hoger peil te brengen. Daarna kwam de uitdaging van de vrije energiemarkt en ben ik overgestapt naar Nuon (inmiddels Vattenfall).
De laatste jaren werk ik daar bij Marketing & Sales B2C Nederland.

Bij alle bedrijven heb ik steeds verschillende functies en posities gehad en vele reorganisaties meegemaakt. Steeds heb ik me gericht op het slimmer werken en het ontwikkelen van medewerkers – met focus op het resultaat. Vele guru’s hebben mij geïnspireerd en hebben geleid tot het geven van masterclasses in mijn eigen werkomgeving. Deelnemers zijn allen enthousiast.
Dat was de reden om mijn kennis en ervaring verder uit te dragen en mensen te helpen om hun werk, zowel zakelijk als privé, beter te organiseren, waardoor er minder stress is en er meer ruimte komt voor nieuwe initiatieven en ideeën. Door zelf beter georganiseerd te werken heb ik de ruimte gevonden om COOL-ORANGE samen met Marianne op te starten.

 

COOL-ORANGE is onderdeel van MASconsultancy,
KvK: 32130759
BTW nr: NL0319.58.424.B01